Renklerin Açıklamaları

   Yavaşlama (Pre-Retrograde)
   Gerileme (Retrograde)
   Gerileme Sonrası (Post-Retrograde)

5.03.2019 - 30.03.2019

7.07.2019 - 30.07.2019

31.10.2019 - 20.11.2019