Renklerin Açıklamaları

   Yavaşlama (Pre-Retrograde)
   Gerileme (Retrograde)
   Gerileme Sonrası (Post-Retrograde)

14.1.2022 - 3.2.2022

10.5.2022 - 3.6.2022

9.9.2022 - 2.10.2022