Renklerin Açıklamaları

   Yavaşlama (Pre-Retrograde)
   Gerileme (Retrograde)
   Gerileme Sonrası (Post-Retrograde)

30.1.2021 - 19.2.2021

29.5.2021 - 21.6.2021

26.9.2021 - 18.10.2021